جستجو

اخبار

عضویت در انجمن صنفی

دوشنبه, 13 مرداد,1399

در راستای توسعه و ارتقاء تجارت الکترونیک کشور و فعالیت قانونی فروشگاه دادبان ، نسبت به عضویت در انجام صنفی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران اقدام گردید.

مسئولیت اعتماد شما هموطنان و همشهریان گرامی برای دادبــان لذت بخش تر خواهد بود.

انصراف از نظر
فیلترها
ترتیب نمایش